norsk varmblod

HINGSTER TIL KÅRING 2013

Det er totalt 17 hingster meldt til kåring i år. Noen av disse er inne til andre gangs visning, eller var vist på interimkåring i 2012 og er nå inne for fullstendig bedømmelse. De aller fleste skal den første uken etter påske vise seg frem for  kåringsnemnden for første gang. Av de meldte hingstene er seks Norsk Varmblod, disse er uthevet i listen. Mer informasjon om de enkelte hingstene publiseres i løpet av de nærmeste dagene.

Oversikt over de meldte hingstene finner du på hingstekåring.no